Spørsmål og svar

VORD er enkelt å installere og enkelt å bruke. Likevel kan det være ting du lurer på. Her finner du svar på det meste og kan spørre oss direkte.

X

Generelt :

Hvorfor må jeg velge oppvarmingskilde i huset ved installering av appen?
Har det betydning for hvordan systemet fungerer?

Dette er kun for statistikkens skyld, og påvirker ikke hvordan den tekniske løsningen fungerer hos deg.

Hvordan er kameraet sikret mot hacking og annen urettmessig tilgang fra personer utenfor familien?

Når du installerer et nytt kamera fra Vord, settes det opp en sikker og kryptert tilkobling fra kameraet til vår skytjeneste. Dette gjør at du ikke trenger å gjøre endringer i brannmuren i hjemmenettverket ditt.

I skyen er alle opptak kryptert med høyeste sikkerhet, og 2-faktorautentisering for innlogging i appen gjøre at andre ikke får tilgang til denne.

Hvem kan se hva som skjer på kameraene i mitt hus?

Bare du og de andre VORD-brukerne i huset kan se filmen eller live streaming fra ditt hus. Overføringen er kryptert til din mobiltelefon, og det er ingen andre som kan få se hva som skjer i ditt hus.

Hvordan styrer jeg tilgangen til kameraene i huset?

Du kan velge å stille inn kameraene slik at de ikke er tilgjengelig når noen er registrert som hjemme. Personen som opprinnelig satt opp løsningen kan velge dette under Instillinger > Personvern.

Kjøp og installasjon av VORD gir rett til økonomisk støtte fra ENOVA. Hva må jeg gjøre for å få denne støtten?

Enova gir engangsstøtte til varmestyringssystemer som kan styre minst 3 varmesoner. Kjøp og installasjon av VORD med tre eller flere sensorer, kvalifiserer til dette. Støtten får du som tilbakebetaling ved å registrere kostnadene dine hos Enova. Før du registrerer kostnadene, må tiltaket være ferdig gjennomført og betalt, og alle fakturaer/kvitteringer må registreres på www.enova.no. På denne måten kan du dokumentere at tiltaket er utført, og dokumentere de totale kostnadene. Merk at ENOVA kun støtter tiltak i helårsboliger.

Fakturaen fra VORD viser hvilke enheter som du kan få støtte til. Denne fakturaen, sammen eventuelle andre kvitteringer ifbm. tiltaket skal lastes opp her

Hva er en trygghetskontakt?

En trygghetskontakt er en smartkontakt som er programmert til å slå seg automatisk av hvis huset er tomt eller 60 minutter etter at den sist ble slått på. Trygghetskontakten kan slås på ved å trykke lett på den fysiske knappen på kontakten eller den kan skrus på i VORD-appen. Typiske bruksområder for trygghetskontakter er strømkontakter til kaffetraktere, vannkokere, krølltenger etc. som man ønsker skal være avslått med mindre apparatet er i bruk.

Hvis trygghetskontakten forsøkes skrudd på i appen, skal du få et spørsmål om du virkelig ønsker å skru på trygghetskontakten.

Hva er en tidsstyrt smartkontakt?

En tidsstyrt smartkontakt lar deg sette opp en timeplan for når enheten skal skrus av og på. Dette kan styres på klokkeslett og dag. Flere timeplaner kan settes på samme kontakt. Tidsstyrte kontakter kan ikke styres fra app. Tidsstyringen er fin å bruke på lys og elektriske apparater som skal være på/av i spesifikke tidsrom som f.eks. utebelysning, motorvarmere etc.

Hva er en smartkontakt?

Smartkontakter settes rett i veggkontakten og bryter eller tilkobler strømmen ved behov. Smartkontaktene kan skrus av/på ved å bruke fysisk bryter på kontakten eller som signal fra VORD. Når en smartkontakt styrer lyset, kalles det smartlys. Når den er tilkoblet en varmekilde, er det varmestyring. Smartkontakten kan også programmeres som trygghetskontakt for f.eks. kaffetraktere, tidsstyres eller opptre som en lysavhengig kontakt. Smartkontakter kan tilordnes et navn og et rom. Navn og rom kan endres.

Smartkontakten med hjemmefunksjon skrus av når huset tømmes. Smartkontakten skrus på når minst én bruker er hjemme.

Hvor sikre er produktene?

Alle komponenter er CE-merket og godkjent av NEMKO. Det er lagt vekt på høy kvalitet, trygghet og design.

Kan jeg installere VORD selv, eller må jeg ha hjelp av elektriker?

Du kan fint installere VORD i hjemmet ditt selv. Vi anbefaler at du tar en titt på våre instruksjonsvideoer før du selv starter installasjonen. Der får du nyttige tips som gjør jobben enklere.

Hvordan får jeg lysene til å slå seg av automatisk når jeg legger meg?

Smartlys vil skru seg automatisk av 60 minutter etter planlagt «leggetid» dersom det ikke har vært bevegelse i huset.

Kan jeg redusere energiforbruket med VORD?

VORD kan brukes til effektiv og komfortabel varmestyring. Du kan redusere strømforbruket med VORD ved å automatisk senke temperaturen når ingen er hjemme, og om natten. Lysstyring vil i mindre grad påvirke energiforbruket, siden lys stort sett bruker lite energi sammenlignet med oppvarming.

Finnes det noen grense for hvor mange komponenter jeg kan styre med appen?

Du kan installere opptil 250 enheter på én Gateway.

Hvordan fungerer boligalarmen?

Svært mange glemmer å skru på alarmen når de forlater huset. Med VORD vil du kunne aktivere boligalarmen automatisk når ingen er hjemme. Det øker sikkerheten ved at huset alltid er armert når det er behov for det, og det er enkelt og komfortabelt for familiemedlemmene.

Alarmen består av én eller flere magnetkontakter, sirene, bevegelsessensor og alarmknapp.

Sensorene detekterer bevegelse, lys og temperatur. Kan jeg bruke den samme sensoren jeg har til temperaturstyring i gangen til å registrere bevegelse for alarmen?

Ja, det kan du. Én og samme sensor kan brukes sammen med varmestyring, lysstyring og boligalarm.

Når jeg bruker appen på jobb opplever jeg å ikke kunne kommunisere skikkelig med komponentene hjemme. F.eks. får jeg ikke opp live videostreaming. Problemet oppstår bare når jeg er tilkoblet bedriftens trådløse wifi nettverk. Ved bruk av 3G/4G er det ikke noe problem. Hva skyldes dette?

Dette skyldes trolig brannmurproblematikk når mobiltelefonen din er tilkoblet bedriftens trådløse wifi-nettverk. Dette er begrensinger som bedriften har lagt på nettverket. Du løser dette ved å koble av wifi og heller bruke mobildata (3G/4G)

VORD rapporterer feil lokasjon

 • Lokasjonsfunksjonaliteten i mobiltelefonen er avhengig av at Wi-Fi er slått på, selv når du ikke er koblet til et wifi-nettverk. Skru dette på under Instillinger > Wi-Fi og pass på at Wi-Fi er satt til på.
 • VORD-appen må ha full tilgang til lokasjonstjenester på telefonen for å fungere godt. Sjekk tilgang under “Instillinger > Personvern > Stedtjenester” og pass på at VORD-appen er satt til “Alltid”.
 • Pass på at VORD vet hvor boligen ligger. Du kan sjekke dette i sidemenyen i VORD-appen under Instillinger > Posisjon.
 • VORD reagerer ikke på at jeg kommer hjem

 • Lokasjonsfunksjonaliteten i mobiltelefonen er avhengig av at Wi-Fi er slått på, selv når du ikke er koblet til et wifi-nettverk. Skru dette på under Instillinger > Wi-Fi og pass på at Wi-Fi er satt til på.
 • VORD-appen må ha full tilgang til lokasjonstjenester på telefonen for å fungere godt. Sjekk tilgang under “Instillinger > Personvern > Stedtjenester” og pass på at VORD-appen er satt til “Alltid”.
 • Pass på at VORD vet hvor boligen ligger. Du kan sjekke dette i sidemenyen i VORD-appen under Instillinger > Posisjon.
 • GPS-en i mobilen kan ha begrenset funksjonalitet hvis man har dårlig dataforbindelsen samtidig som man prater i telefonen. Sjekk om dette kan være grunnen til at VORD ikke merker at du kommer hjem.
 • Hvordan lærer VORD?

  VORD er et lærende system, og det betyr at mange av funksjonene forbedres som tiden går. Intelligent oppvarming og smartlys for eksempel, blir bedre over tid. Etter omtrent en uke vil du merke at systemet har tilpasset seg dine rutiner.

  Sensoren din måler lysstyrke, bevegelse og temperatur i hjemmet ditt og basert på dette lager VORD en oversikt over rytmen i huset; når det blir tomt om morgenen, hvor raskt huset varmes opp og når det vanligvis er leggetid.

  VORD bruker også GPSen i telefonene som har applikasjonen installert, men geoposisjonerer ikke hele tiden. I stedet registerer appen kun avstanden fra boligen, bevegelse mot eller fra boligen, og hastighet. Det gjør at VORD på en batterieffektiv måte kan vite om noen er hjemme eller om noen er på vei hjem.

  Gateway :

  Hva skal jeg gjøre hvis Gateway ikke lenger oppnår kontakt?

 • Sjekk at Gateway er koblet til internett. Det er ikke mulig å kontrollere enheter uten internett-tilkobling.
 • Prøv å starte Gateway på nytt ved å trekke ut og sette inn strømledningen.
 • Hva skjer hvis Gateway ikke er tilkoblet internett?

  Gateway krever at det er en stabil internettilkoblingen i husstanden. Hvis Gateway mister tilkobling til nettet, beholder alle smartkontakter og andre VORD-apparater den statusen de hadde da internettilkoblingen forsvant. Det vil si at hvis en smartkontakt er på vil den forbli på til internetttilkoblingen gjenopprettes og nye kommandoer kan sendes fra VORD.

  Enheter som styrer oppvarming vil fungere selv uten internettilkobling, og sikre at det ikke blir for kaldt eller varmt i boligen.

  Er alarmen armert, vil denne også utløses selv uten internettilkobling.

  Kontrollere og sensorer :

  Sensor rapporterer feil temperatur

 • Sensoren kan kalibreres i sidemenyen i VORD-appen under Instillinger > Utstyr > [sensornavn] > Kalibrér. Når dette er gjort vil den rapportere ny temperatur ut i fra denne temperaturen.
 • Enheten lar seg ikke legge til

 • Sjekk at Gateway er koblet til internett. Det er ikke mulig å legge til enheter uten internett-tilkobling.
 • Pass på at batteriet sitter godt i eller at enheten mottar strøm.
 • Prøv og flytt enheten nærmere Gateway under installasjon.
 • Prøv å starte Gateway på nytt ved å trekke ut og sette inn strømledningen.
 • VORD oppnår ikke lenger kontakt med en enhet

 • Sjekk at Gateway er koblet til internett. Det er ikke mulig å kontrollere enheter uten internett-tilkobling.
 • Prøv og flytt enheten nærmere Gateway for å se om det hjelper. Det kan ta et par minutter før problemet løser seg
 • Smartplugger utvider rekkevidden til Gateway. Prøv og sette en VORDplugg et sted mellom Gateway og enheten.
 • Prøv å starte Gateway på nytt ved å trekke ut og sette inn strømledningen.
 • Hva måler smartsensoren egentlig?

  Sensoren måler bevegelse, lysstyrke og temperatur i rommet du plasser den. Det betyr at hvis man ønsker å ha flere temperatursoner eller har et hjem med en størrelse som gjør at det er varierende temperatur i boligen, så bør man sette opp flere sensorer.

  Hvor bør jeg plassere smartsensoren min?

  Smartsensoren måler lysstyrke, bevegelse og temperatur i hjemmet ditt. På grunnlag av denne informasjonen lærer VORD om rutinene til husstanden og hvordan best varme opp hjemmet ditt.

  Det er derfor viktig at den plasseres på et godt sted. Det er lurte å plassere den:

 • Der dere ofte ferdes, for eksempel stua eller kjøkkenet
 • Vekk fra varmekilder som varmeovner eller peiser
 • Vekk fra vinduer og annen trekk
 • Vekk fra direkte sollys som kan varme opp sensoren og forstyrre lysmåling
 • I retning mot der dere oftes oppholder dere i rommet
 • Kamera :

  Det siste opptaket mitt er ikke i listen

 • Opptak lastes opp når aktiviteten er ferdig, så det kan ta litt tid før den er tilgjengelig i listen.
 • Hvis opptaket fremdeles ikke er tilgjengelig etter 10 minutter, sjekk at opptak er satt på ved å gå til Instillinger > Utstyr > Kamera > Opptak.
 • Kameraet mitt står som frakoblet

 • Sjekk at kameraet har strømtilgang og forsøk eventuelt å ta ut og sett i strømkablen til kameraet på nytt.
 • Forsøk å starte Gateway på nytt ved å ta ut og sett i strømkablen.
 • Hvordan får jeg kameraet til å ta opp?

 • Du kan endre innstillingene for opptak ved å gå til Instillinger > Utstyr > Kamera > Opptak. Der kan man velge om kamera skal ta opp når man er borte og når man er hjemme.
 • Smartovn :

  Hvordan vet smartovnen hvilken temperatur det er?

  Smartovnfunksjonen tar utgangspunkt i temperaturmålingen fra den nærmeste sensoren. For større boliger kan det derfor være lurt å sette opp flere sensorer for å få riktigst mulig temperaturmåling.

  Hvorfor skal jeg stille inn panelovnen min på en høy temperatur?

  VORD bruker sensorene til å overvåke temperaturen i hjemmet ditt. Det er derfor viktig at ikke panelovnens termostat overstyrer VORDs måltemperatur. Det gjøres best ved å stille inn panelovnen til en høyere temperatur enn det vil være naturlig å ha hjemme.

  Panelovnen min nullstiller seg hver gang den slås av

  Varmeovner med digital termostat nullstiller seg som oftes til 22 grader når de har vært uten strøm i mer enn 30 minutter. For intelligent oppvarming med VORD innebærer dette at maks temperatur for oppvarming er 22 grader, noe som er mer enn nok for de aller fleste hjem.