Enova

Enova gir engangsstøtte til varmestyringssystemer som kan styre minst 3 varmesoner.

Kjøp og installasjon av VORD med tre eller flere sensorer, kvalifiserer til dette. Støtten får du som tilbakebetaling ved å registrere kostnadene dine hos Enova.

Før du registrerer kostnadene, må tiltaket være ferdig gjennomført og betalt, og alle fakturaer/kvitteringer må registreres på www.enova.no. På denne måten kan du dokumentere at tiltaket er utført, og dokumentere de totale kostnadene.

Merk!

Enova gir kun støtte til tiltak i helårsboliger og du får kun støtte én gang per tiltak. Det vil si at dersom du kjøper varmestyringssystem i flere omganger, må du samle opp alle kvitteringene og søke samlet som ett tiltak. Vi anbefaler at du orienterer deg støtteordningen på www.enova.no